Tips voor een woningontruiming bij overlijden

Voor familieleden is het overlijden van een naaste altijd een moeilijke situatie. Naast de verwerking van verdriet krijgen nabestaanden te maken met veel organisatorische taken en vragen. Een van de moeilijkste uitdagingen is de woning ontruiming. Om u te helpen, hebben wij hieronder een gids samengesteld met alle belangrijke informatie over het ontruimen van een woning bij overlijden.

1. eerste inspectie

Wanneer u de woning inspecteert, moet u de belangrijkste leidingen zoals elektriciteit, water en gas afsluiten. Als er bederfelijke levensmiddelen in de keuken staan, moeten deze ook worden verwijderd. Als uw familielid huisdieren had, zorg er dan voor en neem de huisdieren in bewaring.

2. formaliteiten

Alle probate kwesties moeten worden opgelost. Informeer de verhuurder en beĆ«indig tijdig de huurovereenkomst. Denk ook aan andere contracten of overeenkomsten met betrekking tot het huishouden: Telefoonprovider, energieleverancier, verzekeringsmaatschappijen,  abonnementen op tijdschriften of kranten, enzovoort.

3 Wie bewaart wat en wat gaat weg

Voordat u echt begint met opruimen, moet u nadenken over wat u wilt houden. Als er meerdere erfgenamen zijn, moeten alle wensen en aanspraken tijdig worden verduidelijkt om problemen en geschillen te voorkomen. U kunt dergelijke voorwerpen het beste in een aparte ruimte opbergen of ze verzamelen voordat u gaat opruimen.

4. de ontruiming plannen en organiseren

Denk na over welke spullen waar moeten komen. Wat is misschien nog bruikbaar en kan worden verkocht (misschien door een deskundige laten taxeren) of weggegeven (bijvoorbeeld aan liefdadigheidsinstellingen)? Welke soorten afval worden geproduceerd en in welke hoeveelheden? Moet u het grofvuil laten ophalen of kunt u alles zelf wegbrengen? Heeft u een container nodig (denk aan installatievergunning/parkeerverbod)? Zijn er elektrische apparaten of gevaarlijk afval dat apart moet worden afgevoerd? Moet een professionele opruimer worden ingeschakeld? Wat zijn de kosten in elk geval?

5 Plan een datum en praat met de verhuurder

Plan voldoende tijd, want vertragingen zijn altijd te verwachten. Kies de datum ruim van tevoren. Zorg ervoor dat er voldoende helpers en zo nodig voertuigen beschikbaar zijn voor het vervoer. Zoek uit in welke staat de woning moet worden overgedragen aan de verhuurder. Er kunnen nog renovatiemaatregelen nodig zijn, die ook moeten worden gepland.